Header
Samenwerken aan de inrichting van de openbare ruimte

Activiteiten

De vereniging houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

  • Het fungeren als kennis- en informatieplatform.
  • Organiseren van marktontmoetingen (klankbordsessies).
  • Onderhouden en bevorderen van contacten met andere belangengroeperingen.
  • Belangen behartigen richting overheid en relevante instellingen en organisaties.
  • Het verstrekken van informatie en advies aan marktpartijen.