Header
Samenwerken aan de inrichting van de openbare ruimte

Over ons

De Vereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve, branchespecifieke belangen van de aangesloten leden. Naast de belangenbehartiging wil de vereniging zich richten op het verzamelen en uitwisselen van kennis over Straatmeubilair. De Vereniging Straatmeubilair bestaat uit producenten dan wel leveranciers van producten voor de inrichting van de openbare ruimte.