Header
Samenwerken aan de inrichting van de openbare ruimte

Secretariaat

Dhr. ing. L.L. (Leo) Oosterveen MSc. MBA (branchemanager) E-mail: oosterveen@metaalunie.nl

Mw. M.M.I. (Monique) de Rijk-van Lienen (secretaresse)        E-mail: info@straatmeubilair.org