Welkom op de site van Vereniging Straatmeubilair

Voorbeelden straatmeubilair

De vereniging

Op deze site vindt u informatie van en over de Vereniging Straatmeubilair, de doelstelling en de leden van de vereniging. Het fotomateriaal dat gebruikt is op de pagina’s is afkomstig van de leden.

De vereniging Straatmeubilair is de branchevereniging op het gebied van straatmeubilair en behartigt de collectieve branchespecifieke belangen van de aangesloten leden. Naast de belangenbehartiging wil de vereniging zich richten op het verzamelen en uitwisselen van kennis op het gebied van Straatmeubilair.

Onder Straatmeubilair wordt onder andere verstaan: openbare verlichting, fietsparkeervoorzieningen, park en straatmeubels, abri’s, reclamezuilen, boomroosters en hekken, etc.

Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht bij de Koninklijke Metaalunie.